Проєкт «Пункт 7»

Проєкт «Пункт 7» – це шлях трансформації українського суспільства, де пунктом призначення є світ, в якому люди з різним походженням, переконаннями, інтересами та релігійними поглядами активно залучені в життя громад та мають рівні можливості для самовираження.

Метою проєкту є сприяння зростанню в Україні соціальної згуртованості та національної єдності навколо демократичних принципів та толерантності до розбіжностей між етнічними групами та національними меншинами, представниками/цями ЛГБТІ-спільноти, ВПО та іншими ключовими групами шляхом підтримки ініціатив громадянського суспільства та медіа.

Чому «Пункт 7»?
7 стаття Загальної декларації прав людини говорить про те, що всі люди рівні та мають право на захист від будь-якого виду дискримінації. Відсутність дискримінації та прийняття різноманіття є запорукою благополуччя всіх груп, і тому соціальна згуртованість представників найбільш уразливих спільнот сприятиме підвищенню рівня загальної безпеки та посиленню довіри всередині громади.

Основні напрямки діяльності проєкту:
– об’єднання лідерів з різних регіонів заради протистояння актуальним викликам та реалізації спільних ініціатив;
– залучення медіа для стимулювання запиту від суспільства на зміни у країні та подолання стереотипів;
– підвищення спроможності громадянського суспільства ініціювати зміни політик, які б сприяли посиленню соціальної згуртованості, толерантності та інклюзії вразливих груп.

Проєкт реалізується у партнерстві Американської асоціації юристів Ініціативи з верховенства права (ABA ROLI), Благодійного фонду “Восток SOS” та Громадської організації “Центр Громадянських Свобод”.

Партнери

    Напишіть нам


    Дякуємо